Wydarzenia

Konsultacje rozpoczęte!

 

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu nowego programu rozwoju dla miasta „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.


konsultacje spoleczne_zaproszenie_terminW dniu 27 lutego 2017 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu nowej strategii.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu!
pobierz2

Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030
Projekt