Jak powstawała strategia?

Proces tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030 podzielony był na 8 etapów. Najważniejsze z nich to:

  • diagnoza społeczno - gospodarcza Gdyni w 5 obszarach - demografia, gospodarka i rynek pracy, warunki życia, struktury przestrzenne oraz transport i infrastruktura;
  • stworzona wspólnie z gdyńską społecznością - wizja - pożądany stan miasta w 2030 roku;
  • cele strategiczne i szczegółowe;
  • oraz system realizacji - jak strategia będzie wdrażana, monitorowana i ewaluowana.    etapy powstawania strategii