Aktualności

Konsultacje rozpoczęte!

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GDYNI 2030

konsultacje spoleczne_828x315

CZAS TRWANIA: 15 lutego - 8 marca 2017

OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE: 27 lutego 2017 w godz. 17-19/ Gdynia InfoBox

SPOSÓB ZGŁASZANIA UWAG:

- bezpośrednio - podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 27 lutego 2017 roku i spotkania z podmiotami gospodarczymi w dniu 2 marca 2017 roku lub poprzez złożenie formularza w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Dodatkowo, wypełniony formularz można dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Strategii UM Gdyni;

- korespondencyjnie na adres - Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;

- elektronicznie - za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl

 

Strategia Rozwoju Miasta Gdynia 2030 - projekt
Formularz składania uwag - do wypełnienia online (elektronicznie)
Formularz składania uwag - do pobrania i wydruku (bezpośrednio, korespondencyjnie)
Uchwała nr XXVIII/683/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030