Aktualności

Ostatnie spotkanie konsultacyjne za nami


opracowanie spotkan z przedsiebiorcami

                                              

W dniu wczorajszym (02 marca 2017 r.) w Gdynia InfoBox odbyło się ostatnie z naszych spotkań konsultacyjnych, z osobami reprezentującymi gdyński biznes. Uczestniczyli w nim przedstawiciele branży morskiej, stoczniowej, komunikacyjnej, logistycznej i budowlanej.

 

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz za zgłoszone uwagi do dokumentu projektu Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030.

 

Przypominamy, że konsultacje dot. Strategii trwają do 8 marca, więc do tego czasu czekamy na uwagi!

Strategia Rozwoju Miasta Gdynia 2030 - projekt
Formularz składania uwag - do wypełnienia online (elektronicznie)
Formularz składania uwag - do pobrania i wydruku (bezpośrednio, korespondencyjnie)
Uchwała nr XXVIII/683/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030