Aktualności

Po spotkaniu konsultacyjnym projektu Strategii Rozwoju Gdyni 2030

15 lutego 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gdyni 2030, który określa jak miasto ma się rozwijać przez najbliższych kilkanaście lat. W poniedziałek 27 lutego w Gdynia InfoBox odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego dyskutowano o wizji i kierunkach rozwoju Gdyni do roku 2030. Poprowadził je Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Gdynianie swoje uwagi odnośnie dokumentu mogą jeszcze zgłaszać do 8 marca.

zdjecie ze spotkania konsultacyjnego strategii


Podczas spotkania dyskutowano m.in. o uspokojonym ruchu nie tylko w centrum miasta, jak wskazano w strategii, ale w całej Gdyni. Poruszano również kwestie dotyczące rozwiązań w sprawie transportu szynowego do północnych dzielnic oraz bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Dopytywano także o propozycje konkretnych inwestycji w poszczególnych dzielnicach w zakresie lokalnych miejsc spotkań i przestrzeni wspólnych dla mieszkańców w ramach zapisu „Przyjazna przestrzeń publiczna w gdyńskich dzielnicach". Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez kolegium prezydenta. Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gdyni można zgłaszać do 8 marca:
  • wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
  • wysyłając formularz konsultacyjny na adres e-mail: wydz.strategii@gdynia.pl lub pocztą na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
  • składając formularz w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni.
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030 oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Dla mieszkańców" - Moja Gdynia 2030, na stronie dedykowanej procesowi opracowania strategii (www.2030.gdynia.pl) oraz bezpośrednio w Wydziale Strategii Urzędu Miasta Gdyni.